Waarom inskakel by ‘n omgeegroep?

Luister hier na Ds Gerrie Doyer, waarom selgroepe in ‘n gemeente onontbeerlik is.